https://gosu.ai/blog/ru/dota2/sriedniaia-prodolzhitielnost-ighr-v-7-27d-voina-miezhdu-ranghami-gosu-ai/